Filters
Søg

Privatlivsindstillinger

Denne Privatlivspolitik er sidst opdateret 6. juni 2018

Privatlivspolitik for Laura Mode / Zhenzi

Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan Laura Mode behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken er gældende for de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som led i kunde/leverandørforhold eller andet samarbejdsforhold. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi håndterer dine oplysninger.
Vores Privatlivspolitik er opdelt under følgende overskrifter:

2 A. Hvis du er leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder eller konsulent)
2 B. Bruger af Laura.dk og/eller modtager af markedsføring, nyhedsbreve, tilbuds-sms’er o o.lign.1. Vores Kontaktoplysninger
Laura Mode er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Her ser du vores konktaktoplysninger:
Laura Mode
Ballerup-Centret 2, st. 54
2750 Ballerup
CVR-nr.: 33767390
E-mail: jc@lauramode.dk


2. Beskrivelse af behandling af personoplysninger
Vi har inddelt vores Privatlivspolitik i forskellige afsnit afhængigt af om du er leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder), eller om du modtager markedsføring, nyhedsbreve o.lign. fra os, så gælder forskellige dele af politikken for dig.
A. Leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder):
Formål med behandling:
Vi indsamler og behandler oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, og personer med tilknytning til disse, f.eks. medarbejdere, for at vi kan kommunikere og samarbejde om indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder).
Kategorier af personoplysninger vi behandler:
Vi behandler alene almindelige personoplysninger som navn, stilling, kontaktoplysninger herunder f.eks. navn på den virksomhed eller organisation som du arbejder for, adresse, e-mail og telefonnummer mv.
Hvor stammer oplysningerne fra:
Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller den virksomhed eller organisation, som du er tilknyttet (fx som medarbejder).
Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Hvem deler vi dine oplysninger med:
Vi kan i nødvendigt omfang dele dine personoplysninger med:

Opbevaring:
Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:

i f.t. forældelse af straf- og erstatningsansvar samt andre retslige krav, hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, så sletter vi oplysningerne forinden.
Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan indgå i en kunde-/leverandør- eller anden samarbejdsrelation med dig, herunder kunne kommunikere og have løbende kontakt med dig eller den virksomhed, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder),

B. Bruger af Laura.dk og/eller modtager af markedsføring, tilbuds-sms’er, nyhedsbreve o.lign.
Formål:
Vi indsamler og behandler personoplysninger til markedsføringsmæssige formål. Det kan f.eks. være til at sende dig relevant markedsføring, information og inspiration i form af bl.a. nyhedsbreve og invitationer til arrangementer, særtilbud mv.
Hvis du har givet samtykke til det, anvender vi dit navn og mobilnummer til at sende sms’er med markedsføringsmateriale i form af f.eks. særtilbud og invitationer til arrangementer mv.
Kategorier af oplysninger:
Vi indsamler alene almindelige oplysninger som navn og mobilnummer.
Hvor stammer oplysningerne fra:
Vi indsamler kun oplysninger fra dig selv.
Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger baseret på samtykke til at modtage SMS’er fra os med særtilbud og invitationer til arrangementer mv. (artikel 6, stk. 1 (a)). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at besvare en sms, skrive til os på jc@lauramode.dk eller henvende dig til os på anden vis. Din tilbagekaldelse af samtykke berører ikke lovligheden af de sms’er med særtilbud og invitationer, som vi har udsendt forud for din tilbagekaldelse af samtykket.
Hvem deler vi dine oplysninger med:
Vi videregiver ikke dine oplysninger.
Opbevaring
Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:

i f.t. forældelse af straf- og erstatningsansvar samt andre retslige krav, hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, så sletter vi oplysningerne forinden.
F.eks. vil vi opbevare oplysninger vedr. dit samtykke og evt. tilbagekaldelse af dit samtykke til modtagelse af e-mail med nyhedsbreve og invitationer til arrangementer i op til 2 år efter seneste e-mailforsendelse af nyhedsbreve og invitationer.
Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan sende dig særtildbud og invitationer til arrangementer.
5. Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i punkt 1.
Vi vil efterkomme din anmodning snarest muligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder formålene med behandlingen, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring. Herefter må vi ikke længere behandle personoplysningerne til dette formål.
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget før du trak dit samtykke tilbage.
Hvis du har givet samtykke til at modtage særtilbud og invitationer til arrangementer o.lign. via SMS kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at besvare SMS’en eller kontakte os ved at benytte kontaktoplysningerne opført under punkt 1.
Dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabiliet).
Generelt:
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovenstående rettigheder. Det derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal,
1300 København K.,
telefon 3319 3200,
e-mail: dt@datatilsynet.dk.

8. Opdatering af denne politik
Vi gennemgår regelmæssigt denne Privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Privatlivspolitikken kan ændres uden varsel.

 

Cookiepolitik og personoplysninger

Denne cookiepolitik dækker "dit-domænenavn.dk" (herefter: hjemmesiden). Når du besøger vores hjemmeside/webshop indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og til at give os informationer om brugen af hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. . Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din computer.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Du kan så risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der måske er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter:

Vi anvender ikke (24. maj 2018) Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside men dette vil blive taget i brug senere så denne cookiepolitik skal læses som om det allerede var igangsat. Google Analytics genererer statistikker og andre informationer om websitebrug ved hjælp af cookies, som gemmes på brugernes computere. Den genererede information, der relaterer til vores hjemmeside, anvendes til udarbejdelse af rapporter om brugen af hjemmesiden. Google gemmer og anvender den pågældende information. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Googles privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.google.dk/intl/da/policies/privacy/

Webshoppen benytter cookies til at optimere servicen på shoppen. Eksempelvis er disse cookies grundlaget for oversigter af hvordan webshoppen benyttes, statistikker, log mv. Vi logger aktiviteterne på shoppen. Det vil sige at et statistik-system gemmer data, som kan vise hvor mange besøgende en hjemmeside har haft, hvilke sider de besøger, hvorlang tid mv. Vi anvender logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet.

De fleste browsere tillader dig at blokere alle cookies, nogle få vil dog kun tillade dig at afvise tredjeparts cookies. Du kan finde flere informationer om, hvordan cookies virker, og hvordan du administrerer dem på Forbrugerrådets hjemmeside Tænk: http://taenk.dk/gode-raad/tema/privacy-beskyt-dine-private-oplysninger-paa-nettet/cookies-paa-nettet. Se også her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Yderligere information om cookies og cookiebekendtgørelsen er ligeledes tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/cookies

 

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig brug af hjemmesiden, tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, liker siden, registrerer dig som kunde eller foretager køb via hjemmesiden.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse som kunde eller ved køb. Der anvendes naturligvis en sikker forbindelse ved betaling på hjemmesiden.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. tilmelding til et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Data om din brug af websitet og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger fremadrettet anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@domænenavn.dk . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Websitet ejes og publiceres af:

Shopnavn
Adresse
Postnr. By
Telefon: xxxxxxxx
Email: mail@domænenavn.dk

OBS: I vores handelsbetingelser kan du læse lidt mere om vores privatlivspolitik.