DIN LOKALE TØJBUTIK

Denne Privatlivspolitik er sidst opdateret 6. juni 2018

Privatlivspolitik for Laura Mode / Zhenzi
Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan Laura Mode behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken er gældende for de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som led i kunde/leverandørforhold eller andet samarbejdsforhold. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi håndterer dine oplysninger.
Vores Privatlivspolitik er opdelt under følgende overskrifter:
  2 A. Hvis du er leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder eller konsulent)
  2 B. Bruger af Laura.dk og/eller modtager af markedsføring, nyhedsbreve, tilbuds-sms’er o o.lign.


   1. Vores Kontaktoplysninger
   Laura Mode er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Her ser du vores konktaktoplysninger:
   Laura Mode
   Ballerup-Centret 2, st. 54
   2750 Ballerup
   CVR-nr.: 33767390
   E-mail: jc@lauramode.dk   2. Beskrivelse af behandling af personoplysninger
   Vi har inddelt vores Privatlivspolitik i forskellige afsnit afhængigt af om du er leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder), eller om du modtager markedsføring, nyhedsbreve o.lign. fra os, så gælder forskellige dele af politikken for dig.
   A. Leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder):
   Formål med behandling:
   Vi indsamler og behandler oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, og personer med tilknytning til disse, f.eks. medarbejdere, for at vi kan kommunikere og samarbejde om indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder).
   Kategorier af personoplysninger vi behandler:
   Vi behandler alene almindelige personoplysninger som navn, stilling, kontaktoplysninger herunder f.eks. navn på den virksomhed eller organisation som du arbejder for, adresse, e-mail og telefonnummer mv.
   Hvor stammer oplysningerne fra:
   Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller den virksomhed eller organisation, som du er tilknyttet (fx som medarbejder).
   Behandlingsgrundlag:
   Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

    Hvem deler vi dine oplysninger med:
    Vi kan i nødvendigt omfang dele dine personoplysninger med:
     Opbevaring:
     Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:
       i f.t. forældelse af straf- og erstatningsansvar samt andre retslige krav, hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, så sletter vi oplysningerne forinden.
       Frivillighed
       Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan indgå i en kunde-/leverandør- eller anden samarbejdsrelation med dig, herunder kunne kommunikere og have løbende kontakt med dig eller den virksomhed, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder),

       B. Bruger af Laura.dk og/eller modtager af markedsføring, tilbuds-sms’er, nyhedsbreve o.lign.
       Formål:
       Vi indsamler og behandler personoplysninger til markedsføringsmæssige formål. Det kan f.eks. være til at sende dig relevant markedsføring, information og inspiration i form af bl.a. nyhedsbreve og invitationer til arrangementer, særtilbud mv.
       Hvis du har givet samtykke til det, anvender vi dit navn og mobilnummer til at sende sms’er med markedsføringsmateriale i form af f.eks. særtilbud og invitationer til arrangementer mv.
       Kategorier af oplysninger:
       Vi indsamler alene almindelige oplysninger som navn og mobilnummer.
       Hvor stammer oplysningerne fra:
       Vi indsamler kun oplysninger fra dig selv.
       Behandlingsgrundlag
       Vi behandler dine personoplysninger baseret på samtykke til at modtage SMS’er fra os med særtilbud og invitationer til arrangementer mv. (artikel 6, stk. 1 (a)). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at besvare en sms, skrive til os på jc@lauramode.dk eller henvende dig til os på anden vis. Din tilbagekaldelse af samtykke berører ikke lovligheden af de sms’er med særtilbud og invitationer, som vi har udsendt forud for din tilbagekaldelse af samtykket.
       Hvem deler vi dine oplysninger med:
       Vi videregiver ikke dine oplysninger.
       Opbevaring
       Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:
         i f.t. forældelse af straf- og erstatningsansvar samt andre retslige krav, hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, så sletter vi oplysningerne forinden.
         F.eks. vil vi opbevare oplysninger vedr. dit samtykke og evt. tilbagekaldelse af dit samtykke til modtagelse af e-mail med nyhedsbreve og invitationer til arrangementer i op til 2 år efter seneste e-mailforsendelse af nyhedsbreve og invitationer.
         Frivillighed
         Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke kan sende dig særtildbud og invitationer til arrangementer.
         5. Dine rettigheder
         Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
         Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i punkt 1.
         Vi vil efterkomme din anmodning snarest muligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.
         Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
         Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder formålene med behandlingen, samt en række yderligere oplysninger.
         Ret til berigtigelse (rettelse)
         Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
         Ret til sletning
         I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
         Ret til begrænsning af behandling
         Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
         Ret til indsigelse
         Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
         Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring. Herefter må vi ikke længere behandle personoplysningerne til dette formål.
         Tilbagekaldelse af samtykke
         Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget før du trak dit samtykke tilbage.
         Hvis du har givet samtykke til at modtage særtilbud og invitationer til arrangementer o.lign. via SMS kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at besvare SMS’en eller kontakte os ved at benytte kontaktoplysningerne opført under punkt 1.
         Dataportabilitet
         Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabiliet).
         Generelt:
         Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovenstående rettigheder. Det derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

         7. Klage til Datatilsynet
         Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
         Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal,
         1300 København K.,
         telefon 3319 3200,
         e-mail: dt@datatilsynet.dk.

         8. Opdatering af denne politik
         Vi gennemgår regelmæssigt denne Privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Privatlivspolitikken kan ændres uden varsel.